0973275424 / 0947653920 / 0932325005
hometel@dtj.com.vn

Liên hệ

DTJ Hometel là đơn vị đầu tiên cung cấp Căn hộ Hometel tại Hạ Long – hình thức lưu trú mới xuất hiện tại Việt Nam trong 1 năm trở lại đây.
Hometel Hạ Long: phòng 103, tòa nhà Greenbay Premium, Hoàng Quốc Việt, Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Văn phòng Hà Nội: số 216 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.7304.5999
Email: hometel@dtj.com.vn
Hotline kinh doanh: 0973275424/ 0947653920 / 0932325005
Lễ tân DTJ Hometel Hạ Long: 0973.275.425